Heis

Installasjon i Hus 3, 4 og 14 ble avsluttet i 2019 etter mye forsinkelser. Installasjon av heis i Hus 2 og 7 startet i november 2019. I 2020 vil hus 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, og 15 ha heis. Nye heis-søknader er ikke sendt til styret pr november 2019.

Installasjon av heis
Vi viser til vedtak på GF 2017, hvor det ble vedtatt at installasjon av heis er opptil hvert enkelt hus. Kostnaden må dekkes av de i huset som ønsker å installere heis, på samme måte som i de 4 husene, som allerede har bygget heis.
Styret skal kun engasjere seg for å sikre at konstruksjon av heishus i patioen er i henhold til husets arkitektur.

Styret vil anbefale følgende framgangsmåte for å installere heis i et Hus
Denne framgangsmåten vil også sikre et godt naboskap på Elviria del Sol, noe som er til det beste for alle beboere.

1. Beboere som ønsker å installere heis i et hus, tar kontakt med alle beboere i huset og spør om hvem som er interessert i å være med.
Da får man en god oversikt over hvem som vil være med, og hvordan kostnadene blir for dem som blir eiere av heisen.
2. Deretter velger de som vil ha heis, en heis-administrator for huset, før prosjektet utarbeides videre.
3. Når tegninger av heisen inkl. heishus er ferdige, skal det sendes skriftlig informasjon til styret, inkludert tegninger av heis og heishus.

Styrets plikter
Styret skal uttale seg om heishusets utseende og om plassering i patioen passer inn arkitektonisk til huset.  Er forslaget av en slik art at heishuset ikke passer inn arkitektonisk, vil styret måtte bringe dette videre til førstkommende GF for godkjenning/avslag.

Som en anbefaling til heishus:
Hus 1 er et godt eksempel på et arkitektonisk pent heishus.