Info om drift

Plan for maling av hus. Endringer oppdateres

2017 2 3 4 5 17 18
2018 6 7 8 9 12 13
2019 1 15 11 16 14 10
2020 2 3 4 5 17 18
2021 8 7 6 9 12 13

Eierne blir varslet når et hus skal males, og har da ansvar for å rydde bort møbler på verandaen. EdS sin maler, Charlie, melder om store utfordringer med møbler på terrassene som både gjør det vanskelig å komme til, og som forsinker arbeidet.

Pest control: EdS has a contract with Mil plagas who comes every month to check the whole area and spraying in the manholes etc. If necessary, we call them in between and they make extra treatments. This also include extra treatments for apartments with termites (annual treatment) and cockroaches (when necessary).
Finally for the red beetle (that kills palm trees) treatment is done every 2 months and after pruning.
The Town Hall and Sewage company, Hidralia, have been informed of our problems and they have done pest control treatments outside our area.
Sewage system has new covers, and changes on the pipes are being done to avoid smell and cockroaches.

Kakkerlakker
Det er alltid et problem med kakerlakker og vi har et program som er operativt.
Dette programmet er og har vært i drift i mange år. Vi har hatt tilbakefall med antallet kakkerlakker, men vil nå atter en gang være inne i et ekstra intensivt program som forhåpentligvis vil sette antallet betydelig ned hos oss på EdS.
Tilbakemeldinger fra et svært intensivt program for få ta ned antallet kakerlakker er svært positive og vi vil fortsette med behandlingen av området vårt.
Vi vil samtidig oppfordre alle til å melde i fra om man blir plaget av kakerlakker slik at vi kan intensifiere det hus/område.
Vi må ikke glemme at disse insektene tilhører faunaen på de sørlige breddegrader så helt borte blir de aldri, men vi må alltid forsøke å holde dem nede på et minimum.

Fra RENOKIL et firma for skadedyrbekjempelse:
Typiske tegn på kakerlakker

Du ser levende insekter – kakerlakker er nattaktive og gjemmer seg om dagen. De blir som regel oppdaget når noen slår på kjøkkenlyset om natten.
Eggkapsler og nymfehuder – kakerlakker skifter ham (hud) 5-8 ganger før de er fullvoksne.
Ekskrementer – kakerlakker etterlater seg et tynt lag med svarte ekskrementer, under 1 mm tykt og varierende i lengde.
Lukt – etablerte kakerlakkangrep avgir en ubehagelig mugglukt.
Skader – kakerlakker angriper organisk materiale som skinn og bøker.
Slik holder du kakerlakker borte
Ved å tette igjen åpninger mot anliggende leiligheter kan du hindre kakerlakkene i å ta seg inn i huset fra naboer. De viktigste stedene er rør- og kabelgjennomføringer til tilstøtende leiligheter.

Tett også igjen åpninger der kakerlakker kan gjemme seg.
Kakerlakker er nattaktive og gjemmer seg om dagen, for eksempel i sprekker og hull i veggene, bak listverk og stikkontakter.

Den mest effektive metoden for å bekjempe kakerlakker er å fjerne tilgangen til mat og drikke:

Oppbevar mat i lukkede bokser eller tette plastposer
Tørk bort matrester og matsøl med en gang
Fjern regelmessig matrester under kjøleskapet og komfyren
Ikke la oppvasken stå
Om mulig, fjern kjæledyrenes for, vann og sand om natten
Oppbevar avfall og kompost i lukkede søppelkasser
Ikke la skitne bleier og tilsølte klær ligge fremme
Ikke la væske stå i kummer eller beholdere over natten
Elektromagnetiske skremmere og ultralydskremmere har ingen effekt på kakerlakker, og det anbefales derfor ikke for å forebygge eller bekjempe kakerlakk-angrep med slikt utstyr.