Styret 2019/20

Det nye styret som ble valgt på Generalforsamlingen i 17. april 2019

President:
Torill Tresland

Visepresidenter:
Heidi Beate Eggesbø
Arild Enersen
Guttorm Foss Jensen
Carlos Rodriguez Alemany